Hanko Brankis Hangö

juhlatila joka lähtöön -Festsalen för alla tillfällen

 

Talon historia - Husets historia

 

Talo rakennettiin vuonna 1906 asuintaloksi. Nykyisessä juhlakerroksessa oli yhteensä 8 huonetta, arvioidaan että noin nejä asuntoa. Vuonna 1954 rakennus muutettiin juhlatilaksi, jolloin se sai nykyisen muotonsa.

Svenska Gården Brankis rf. rekisteröitiin 05.02.2004. Yhdistys osti Brankis rakennuksen 05.07.2004. Talo peruskorjattiin vuosina 2009-2010 ja vihittiin uudessa asussa käyttöön huhtikuussa 2010.

 

Huset byggdes år 1906 till bostadshus. Nuvarande festsal bestod av totalt 8 rum, det uppskattas att det var fråga om fyra bostäder. År 1954 ändrades huset till festutrymme, då det fick sin nuvarande form.

Svenska Gården Brankis rf registrerades 05.02.2004 och föreningen köpte Brankis byggnaden 05.07.2004. Huset grundrenoverades under åren 2009-2010 och togs i bruk i april 2010.

­

Kuvagalleria - Bildgalleri